Projekt „Školní partnerství - program na školní rok 2012/13“

přidáno: 10. 7. 2013 21:42, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 10. 7. 2013 21:43 ]
Ve školním roce 2012/13 se žáci našeho gymnázia mohli opět zúčastnit několika akcí se žáky Realschule Vohenstrauß, a to prostřednictvím projektu spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Cílem projektu je podpora výuky cizích jazyků a seznamování se se životem v sousední zemi, podporování povědomí žáků i zaměstnanců škol o společných aspektech života v Česku a Bavorsku, překonávání emocionálních bariér při komunikaci s cizinci, Tyto cíle byly naplňovány při následujících jedno- i vícedenních aktivitách, které byly plánovány a připravovány týmy obou škol od září 2013. 

V listopadu a prosinci 2012 proběhly dvě akce s názvem Čeština ve Vohenstraußu. Žáci G1 a G3 si mohli vyzkoušet své komunikativní schopnosti v partnerské škole při společných jazykových animacích, ale také své bruslařské dovednosti na zimním stadionu ve Weidenu. Tam také podnikli tzv. městskou rallye.
Poslední den před Vánočními prázdninami je již tradičně v naší škole věnován Vánočnímu koncertu. Již několik let na koncertu vystupuje školní sbor z Vohenstraußu, který každý rok překvapí nastudováním další písně v češtině. 
Od 20. února do 22. března si mohli žáci, zaměstnanci i návštěvníci školy prohlédnout zajímavou česko-německou výstavu Kulturní poklady Čech a Bavorska zapůjčenou z Centra Bavaria Bohemia z německého Schönsee. 
V březnu proběhla také společná návštěva představení opery Prodaná nevěsta v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Po představení se žáci a učitelé seznámili formou městského rallye s historickým centrem města Plzeň. Představení bylo zrealizováno speciálně pro žáky reálných škol Horního Falcka, kde je již několik let vyučována čeština jako nepovinný i povinně volitelný předmět. Studenti Gymnázia Stříbro byli pravděpodobně jedinými zástupci českých škol na této akci, a to díky velmi živé spolupráci s naší partnerskou školou. 
Stěžejní akcí projektu byl workshop "Středověk na hradě Trausnitz", kterého se od 8. do 10. dubna zúčastnili žáci G3. Kromě jazykových a seznamovacích aktivit se žáci aktivně seznámili s životem ve středověku, vyráběli svíčky, pekli chléb, zúčastnili se nočního pochodu s pochodněmi, uspořádali společenský večer se středověkými hrami... 
Zakončením projektových aktivit se stala v červnu akce Němčina ve Stříbře, která byla zkombinována s další plánovanou aktivitou, společnou výukou biologie v plzeňské ZOO. Kromě jazykových animací žáci ve smíšených skupinách řešili úkoly s biologickou tématikou. 

Fotodokumentaci některých akcí je možné vidět na: http://goas.rajce.idnes.cz/

Cíle projektu byly jednoznačně splněny. Během sedmi akcí se žáci seznamovali s reáliemi a kulturou hostitelské školy, čímž se zvýšila motivace studentů poznávat sousední zemi. Při společných akcích se přirozenou cestou rozvíjely jazykové kompetence žáků i jejich pedagogů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.