Osmileté gymnázium

Čím se lišíme a co se naučíte?

Školou zpracovaný školní vzdělávací program je zaměřen na kvalitní všestranné vzdělání umožňující další studium na vysoké škole, respektuje osobnost studenta a nabízí studium v přátelské atmosféře. Studentům je od šestého ročníku umožněna profilace v podobě povinně volitelných seminářů (např. jazykové konverzace, literární seminář, přírodovědný seminář, atd.). Studenti prvního ročníku se učí jeden cizí jazyk a od druhého ročníku dva cizí jazyky, angličtinu a němčinu. S výpočetní technikou studenti pracují již od prvního ročníku.

Charakter studia

 • prohloubené a rozšířené učivo 2. stupně ZŠ
 • možnost volby a studia dalších volitelných předmětů od sekundy
 • možnost návratu na ZŠ
 • možnost přechodu (po absolvování kvarty) na jinou střední školu

Zaměření studia

 • na osvojení základních i hlubších humanitních a přírodovědných poznatků
 • na získání praktických jazykových dovedností
 • na osvojení tvořivých schopností a dovedností
 • na přípravu ke studiu na všech typech vysokých škol
 • na rozvoj esteticko-výchovných činností

Uplatnění absolventa

 • studium na všech typech vysokých škol
 • pomaturitní studium v různých formách studia absolventů gymnázií
 • v případě složení státní zkoušky z cizího jazyka, (která bude studentům nabídnuta a na ni zaměřena příprava) také jako jazykoví poradci

Doplňující informace

 • studium je ukončeno maturitní zkouškou
 • stravování studentů je zajištěno v jídelně přímo v budově
 • případě potřeby – možno zajištění ubytování v DM SOŠ, z cizích jazyků bude studentům nabídnuto studium AJ, NJ. Studium jednoho světového jazyka, od sekundy další (druhý) světový jazyk