Pro uchazeče o studium

8leté gymnázium

Dovolujeme si oslovit zejména Vás,kteří máte v letošním roce své děti v páté třídě základní školy a uvažujete o možnosti dalšího studia při uvědomování si jejich šikovnosti a předpokladů pro studium. Osmileté gymnaziální studium všeobecného zaměření (vhodné zejména pro děti ze Stříbra a blízkého okolí – Černošín, Kladruby, Bezdružice…) ukončené maturitní zkouškou. Chtěli bychom Vám tímto podat některé informace, které by Vám mohly částečně usnadnit rozhodování o možném studiu Vašeho dítěte. Pro omezený rozsah listu předpokládáme, že řada otázek (i po důkladném pročtení) zůstane nezodpovězena. Rádi Vás proto uvítáme a o všem, co se týká studia na naší škole, si s Vámi v klidu a individuálně popovídáme.

Obchodní akademie

Obchodní akademie je koncipována jako univerzální střední škola obchodně-podnikatelského zaměření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním a službami cestovního ruchu. Máme stabilizovaný a kvalifikovaný pedagogický kolektiv a individuální přístup k práci i problémům jednotlivce. Čím se lišíme? Kromě jiného a samozřejmého širokou nabídkou volitelných předmětů (zejména v posledních ročnících), jimiž se zvyšuje připravenost absolventa pro výkon praktických obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních firmách, podnicích, peněžnictví a možnost uplatnění ve státní i veřejné správě a službách cestovního ruchu.

ČÍM SE MŮŽEME POCHLUBIT?

STUDENTŮ CELKEM
ÚSPĚŠNOST U MATURIT (%)
POČÍTAČŮ V UČEBNÁCH
KVALIFIKOVANÝCH UČITELŮ

Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení pro gymnázium

Ředitel Gymnázia Stříbro rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 gymnázium pro školní rok 2018/2019:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

aa) průměrný prospěch žáka v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ……max. 3 body

ab) známka z českého jazyka v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ……max. 4 body

ac) známka z matematiky v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ…………max. 4 body

b) výsledek přijímacího testu ve formě centrálně zadávaných jednotných testů
(test z matematiky a českého jazyka a literatury)

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury ……………….max. 50bodů
Hodnocení testu z matematiky ………………………………………max. 50bodů

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 111 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení sestupně.

Bude přijato celkem 30 uchazečů, 28 při samotném přijímacím řízení a 2 místa jsou rezervována pro odvolání.

Při dosažení rovnosti bodů rozhodne o pořadí umístění uchazeče lepší bodový výsledek dosažený za průměrný prospěch v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, při opětovné rovnosti bodů pak vyšší počet bodů za známku z matematiky, při opětovné rovnosti bodů pak vyšší počet bodů za známku z českého jazyka, při opětovné rovnosti bodů pak vyšší počet bodů za test z matematiky. Přijati budou i žáci se zdravotním postižením, případně zdravotně znevýhodněni.

Kritéria přijímacího řízení pro obchodní akademii

Ředitel Gymnázia Stříbro rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 obchodní akademie pro školní rok 2018/2019:

Uchazeči budou v 1. kole přijímacího řízení hodnoceni podle

aa) průměrný prospěch žáka ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ ….max. 13 bodů
ab) průměrný prospěch žáka v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ ……max. 13 bodů
ac) součet známek z českého jazyka ve 2. pololetí 8. ročníku
a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ ……………………………………………max. 13 bodů
ac) součet známek z matematiky ve 2. pololetí 8. ročníku
a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ ……………………………………………max. 13 bodů
ad) součet známek z cizího jazyka ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, hodnotí se jeden jazyk s lepším součtem známek ….max. 13 bodů
b) výsledek přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů
(test z matematiky a českého jazyka a literatury)

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury ………max. 50 bodů
Hodnocení testu z matematiky ……………………………..max. 50 bodů

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 165 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení sestupně, budou přijati uchazeči do 30. místa.
Při dosažení rovnosti bodů rozhodne o pořadí umístění uchazeče lepší bodový výsledek dosažený za průměrný prospěch ve 2. pololetí
8. ročníku ZŠ, při opětovné rovnosti bodů pak lepší bodový výsledek dosažený za průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, při opětovné rovnosti bodů vyšší počet bodů za součet známek z českého jazyka, při opětovné rovnosti bodů pak vyšší počet bodů za součet známek z cizího jazyka, při opětovné rovnosti bodů pak vyšší počet bodů za součet známek z matematiky, při opětovné rovnosti bodů pak vyšší počet bodů za test z českého jazyka. Přijati budou i žáci se zdravotním postižením, případně zdravotně znevýhodněni.

Aktuální přijímací řízení (pro šk. r. 2018/19)

II. kolo přijímacího řízení

Pro školní rok 2018 / 2019 bude Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 otevírat:
1 třídu čtyřletého studia, 30 žáků, obor 63 – 41 – M / 02 Obchodní akademie.

Uchazeči z 9. tříd ZŠ podávají přihlášky řediteli gymnázia do 1. června 2018.

Počet přijatých uchazečů 

Ve II. kole přijímacího řízení budou přijati 4 uchazeči bez konání přijímací zkoušky na základě prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.