Pro uchazeče o studium

8leté gymnázium

Dovolujeme si oslovit zejména Vás,kteří máte v letošním roce své děti v páté třídě základní školy a uvažujete o možnosti dalšího studia při uvědomování si jejich šikovnosti a předpokladů pro studium. Osmileté gymnaziální studium všeobecného zaměření (vhodné zejména pro děti ze Stříbra a blízkého okolí – Černošín, Kladruby, Bezdružice…) ukončené maturitní zkouškou. Chtěli bychom Vám tímto podat některé informace, které by Vám mohly částečně usnadnit rozhodování o možném studiu Vašeho dítěte. Pro omezený rozsah listu předpokládáme, že řada otázek (i po důkladném pročtení) zůstane nezodpovězena. Rádi Vás proto uvítáme a o všem, co se týká studia na naší škole, si s Vámi v klidu a individuálně popovídáme.

Obchodní akademie

Obchodní akademie je koncipována jako univerzální střední škola obchodně-podnikatelského zaměření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním a službami cestovního ruchu. Máme stabilizovaný a kvalifikovaný pedagogický kolektiv a individuální přístup k práci i problémům jednotlivce. Čím se lišíme? Kromě jiného a samozřejmého širokou nabídkou volitelných předmětů (zejména v posledních ročnících), jimiž se zvyšuje připravenost absolventa pro výkon praktických obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních firmách, podnicích, peněžnictví a možnost uplatnění ve státní i veřejné správě a službách cestovního ruchu.

ČÍM SE MŮŽEME POCHLUBIT?

STUDENTŮ CELKEM
ÚSPĚŠNOST U MATURIT (%)
POČÍTAČŮ V UČEBNÁCH
KVALIFIKOVANÝCH UČITELŮ

Přijímací řízení 2023

Kritéria přijímacího řízení pro gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro OA

Výsledky přijímacího řízení pro šk. r. 2022/23