INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

V rámci centrálně zadávaných testů z matematiky a z českého jazyka a literatury zahajujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Absolvování přípravného kurzu není kriteriem pro přijetí ke studiu

Kurzy jsou organizovány v pěti dvouhodinových blocích (60 min. MAT a 60 min. ČJ).

Termín: úterý od14:30 do 16:40 žáci 5. tříd a od 15:30 do 17:40 hod. žáci 9. tříd ZŠ (1 hod. MAT, 1 hod. ČJL, 10 min. přestávka), 19. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3. a 19. 3. 2019, nebo středa ve stejný čas 20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3. a 20. 3. 2019

V přihlášce zaškrtněte úterý nebo středa (co vám vyhovuje) a číslo telefonu, na který škola potvrdí konečný termín (z důvodu rovnoměrného počtu žáků ve skupinách budou nutné korekce).

Přihlášení žáci si s sebou přinesou psací a rýsovací potřeby, přezůvky, případně nápoj.

Vyučující, kteří vedou přípravný kurz, si žáky vyzvednou 5 minut před začátkem první hodiny u v chodu do budovy školy. V případě pozdního příchodu mohou přihlášení žáci volat na mobilní telefon 602 555 485.

Místo: Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426

Cena: jen ČJ (5x 60 min.): 350,- Kč; jen MAT (5x 60 min.): 350,- Kč; ČJ+MAT : 600,- Kč;

Účastníkům kurzu, kteří nastoupí ke studiu oboru obchodní akademie bude poplatek za přípravný kurz vrácen.

Platba: převodem na účet č.: 175 086 790 / 0300, ČSOB Stříbro, do 4. 2. 2019;

variabilní symbol= rodné číslo dítěte před lomítkem; do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení dítěte;

obsah výukových lekcí:

  1. struktura testů, typy úloh (uzavřené, otevřené, polouzavřené)
  2. cvičný test
  3. rozbor řešení cvičného testu
  4. cvičný test
  5. rozbor řešení cvičného testu

Přihláška: níže pod článkem nebo ke stažení v PDF  ZDE

Přihlášky zasílejte na adresu školy (případně odevzdejte osobně v kanceláři školy), nebo naskenované na e-mailovou adresu kantor@goas.cz nejpozději do 31. 1. 2019.

Zájemci o přípravný kurz do něj budou zařazováni v pořadí doručení přihlášky až do naplnění kapacity kurzu, která je max. 60 zájemců z 5. tříd a max. 30 zájemců z 9. tříd ZŠ.

Přihláška do přípravného kurzu

Přihláška do přípravného kurzu

Přihlašuji svoji dceru/ svého syna: ………………………………………………………………………… (jméno a příjmení),

datum nar.:………………………………………., bydliště:………………………………………………………………………………….,

žákyni/žáka 5. ročníku / 9. ročníku ZŠ (nehodící se škrtněte)

  1. na přípravný kurz z českého jazyka
  2. na přípravný kurz z matematiky
  3. na přípravný kurz z českého jazyka a z matematiky

(zakroužkujte číslo zvolené varianty)

Vyhovuje termín:

1.) úterý 2.) středa 3.) vyhovují oba termíny (zakroužkujte číslo zvolené varianty)

Účastnický poplatek uhradím do 4. 2. 2019.

Beru na vědomí, že absolvování kurzu není kriteriem pro přijetí ke studiu a není bodově hodnoceno.

Jméno, příjmení a telefon zákonného zástupce:……………………………………………………………………………………………..

Podpis zákonného zástupce:………………………………………………..

V……………..………………………………dne…………………………………………………