Gymnázium Stříbro realizovalo evropský Erasmus+ projekt „Služby cestovního ruchu SMART“ (SMART = Sustainable, Modern, Active, Responsible Tourism), který probíhal od září 2021 do února 2023. Odborné dvoutýdenní praxe pro žáky OA byly zajištěny v irském Dublinu, 13 žáků vycestovalo v listopadu 2021, 15 žáků pak v srpnu 2022. Dva čerství absolventi školy úspěšně vykonali tříměsíční stáž na kancelářských pozicích v dublinských jazykových školách v létě 2022. Celý projekt byl zaměřen na udržitelnost a moderní trendy v cestovním ruchu. Všechny aktivity byly financovány z fondů EU.

Pohled žáků

Letošní školní rok se vydalo na stáž do Dublinu celkově patnáct lidí, a to ze tříd OA3 a OA4. Jaká byla naše zkušenost, jaké věci jsme se naučili či dozvěděli? Pracovali jsme 2 týdny v sektoru „hospitality“, tzn. gastronomie a hotelnictví. Většina z nás pracovala v kavárnách, ale i v restauracích a hotelech. Náplně našich pozic se lišily a každý měl unikátní zážitek. Bydleli jsme v hostitelských rodinách a poznali tak místní kulturu a životní styl. Spoustě lidí stáže pomohly, ať už v jazykové bariéře nebo v osamostatnění se.

Jak být EKO při cestování?

  • Zvolte raději cestu pěšky nebo MHD
  • Podporujte lokální obchody
  • Použijte EKO láhev namísto jednorázových kelímků
  • Cestujte jen s věcmi, které nutně potřebujete
  • Preferujte nízko emisní lety
  • Využívejte e-vstupenky místo papírových
  • Sdílejte automobil

Adriana Matoušová, Veronika Hajšmanová, OA4