Dokumenty ke stažení

Školní řád

Aktuální školní řád.

Klasifikační řád

Vnitřní pravidla hodnocení výsledků vzdělávání
žáků Gymnázia, Stříbro, Soběslavova 1426.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Gymnázia Stříbro za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Zásady BOZP

Všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
– úvodní seznámení žáků při nástupu do školy.

Duplikát vysvědčení – směrnice

Směrnice pro vydávání stejnopisů vysvědčení (včetně maturitních).

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studia na střední škole (2020 – formát PDF, možnost editace / vyplnění v Acrobat Readeru)

Autoškola – přihláška

Přihláška do nepovinného předmětu Řízení motorových vozidel

Žádosti o uvolnění žáka

Formuláře pro žádosti o uvolnění žáka z vyučování.

Vize. mise a stategické cíle

Vize a strategické cíle Gymnázia Stříbro pro období září 2018 – červen 2023

Výroční zprávy

Výroční zprávy školy

Sponzorské dary

Formulář pro poskytovatele sponzorských darů pro Sdružení rodičů GOAS.

Poskytování informací

Informovaný souhlas rodičů s činností školního psychologa

GDPR

Metodik prevence
(informace)

Školní jídelna

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování studenta ve školní jídelně.

Provozní řád

Aktuální provozní řád školní jídelny.

Směrnice ředitele – školní jídelna

Směrnice ředitele školy k provozu školní jídelny.

Odhlašování obědů

Pravidla pro odhlašování obědů
ve školní jídelně.

Inkaso – potvrzení

Potvrzení o zřízení inkasního způsobu platby stravného.

Jídelní lístky

Aktuální jídelní lístky.

Europasy

Europas (gymnázium – ČJ)

Dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce (europass) v českém jazyce pro obor gymnázium.

Europas (gymnázium – AJ)

Dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce (europass) v anglickém jazyce pro obor gymnázium.

Europas (gymnázium – NJ)

Dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce (europass) v německém jazyce pro obor gymnázium.

Europas (OA – ČJ)

Dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce (europass) v českém jazyce pro obor obchodní akademie.

Europas (OA – AJ)

Dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce (europass) v anglickém jazyce pro obor obchodní akademie.

Europas (OA – NJ)

Dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce (europass) v německém jazyce pro obor obchodní akademie.