Dokumenty ke stažení

Školní řád

Aktuální školní řád.

Klasifikační řád

Vnitřní pravidla hodnocení výsledků vzdělávání
žáků Gymnázia, Stříbro, Soběslavova 1426.

Zásady BOZP

Všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
– úvodní seznámení žáků při nástupu do školy.

Duplikát vysvědčení – směrnice

Směrnice pro vydávání stejnopisů vysvědčení (včetně maturitních).

Sponzorské dary

Formulář pro poskytovatele sponzorských darů pro Sdružení rodičů GOAS.

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studia na střední škole (2018 – formát PDF, možnost editace / vyplnění v Acrobat Readeru)

Autoškola – přihláška

Přihláška do nepovinného předmětu Řízení motorových vozidel

Žádost o uvolnění žáka

Formulář pro žádost o uvolnění žáka za vyučování.

Stategické cíle

Strategické cíle Gymnázia Stříbro pro období září 2018 – červen 2023

Školní jídelna

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování studenta ve školní jídelně.

Provozní řád

Aktuální provozní řád školní jídelny.

Směrnice ředitele – školní jídelna

Směrnice ředitele školy k provozu školní jídelny.

Odhlašování obědů

Pravidla pro odhlašování obědů
ve školní jídelně.

Inkaso – potvrzení

Potvrzení o zřízení inkasního způsobu platby stravného.

Jídelní lístky

Aktuální jídelní lístky.

Europasy

Europas (gymnázium – ČJ)

Dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce (europass) v českém jazyce pro obor gymnázium.

Europas (gymnázium – AJ)

Dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce (europass) v anglickém jazyce pro obor gymnázium.

Europas (gymnázium – NJ)

Dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce (europass) v německém jazyce pro obor gymnázium.

Europas (OA – ČJ)

Dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce (europass) v českém jazyce pro obor obchodní akademie.

Europas (OA – AJ)

Dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce (europass) v anglickém jazyce pro obor obchodní akademie.

Europas (OA – NJ)

Dodatek k vysvědčení o maturitní zkoušce (europass) v německém jazyce pro obor obchodní akademie.