Gymnázium Stříbro je významným poskytovatelem gymnaziálního a odborného vzdělávání v okrese Tachov. Škola se dlouhodobě a úspěšně zabývá řadou vzdělávacích a komunitních projektů. Nový projekt Vzdělávání 4.0 umožňuje škole realizovat aktivity, které dosud podpořeny nebyly: je zaměřen na praktické aktivity v oblasti polytechnického a odborného vzdělávání a podnikavosti a výuky cizích jazyků a zvyšování ICT kompetencí žáků, cílí zejména na propojení teorie s praktickými dovednostmi.

Má-li být zvýšena konkurenceschopnost současných i potenciálních žáků v obou typech vzdělávání školy, je potřeba učebny a laboratoře vybavit odpovídající technikou a nabídnout jak žákům naší školy, tak žákům partnerských škol systematické využívání modernizovaných učeben a pomůcek 21. století během pravidelných i nepravidelných školních i mimoškolních aktivit.

Cílem projektu, je umožnit žákům gymnázia a žákům partnerských škol moderní polytechnické vzdělávání zaměřené na heuristickou a badatelskou metodu, a to jak během pravidelných vzdělávacích i volnočasových aktivit – pravidelné výuky a kroužků, tak během nepravidelných vzdělávacích aktivit – projektových dnů, besed, workshopů, exkurzí.

Již druhým rokem se uskutečňují kroužky pro žáky ZŠ a nižších ročníků SŠ – Badatelna, Finanční gramotnost, Ovládáme Excel hravě a Angličtina hrou. Pro žáky MŠ je realizován jazykově-kreativní kroužek Svět kolem nás hrou. Pro žáky SŠ probíhá kroužek Angličtina pro praxi a Fyzika kolem nás.

Kroužek Ovládáme Excel hravě navštěvují jak žáci nižšího gymnázia, tak žáci našich základních partnerských škol. Chtěla bych pochválit Lukáše Bulína ze Základní školy Mánesova. Sám vytvořil počítačovou hru v aplikaci Excelu a své spolužáky ji naučil hrát. Nazval ji Euro Truck Simulator Mobile. Je skvělé, když žák není pasivním příjemcem informací, ale průběžně projevuje vlastní iniciativu – pracuje, přemýšlí a tvoří.

Kompletní článek je možno stáhnout zde (klikni)

Lektorka kroužku Ing. Stanislava Prokopcová