V jednom z hlavních měst EU proběhlo od 24. – 27. 3. 2022 závěrečné setkání koordinátorů projektu Erasmus+ ,,Stand Up, Europe! The Courage to Stand Up For Diversity In Europe – Then And Now“.

Cílem bylo uzavřít a zhodnotit úspěšnou spolupráci žáků a učitelů ze čtyř evropských škol (ČR, Francie, Německa a Řecka). Během téměř tří let se účastníci projektu věnovali zpracování tématu národního socialismu a odboje proti němu v období 1933 – 1945. Krom historického tématu se zabývali také problémy současné Evropy. Hlavním jednacím jazykem byla angličtina.

Projekt původně plánovaný na dva roky se kvůli pandemii koronaviru prodloužil a ze čtyř zapojených škol zůstaly pouze tři – česká, německá a řecká. I přesto byla dodržena původní náplň projektu, a to především díky přesměrování dvou projektových týdnů do online prostředí.

Výsledky projektové práce jsou zhmotněny v publikaci sestavené ze všech projektových materiálů a dostupné ve čtyřech jazycích. Dalším produktem je příručka, která radí, jak postupovat při přípravě a plánování mezinárodního projektu.

Projekt finančně podpořený EU měl velmi dobrý ohlas nejen u studentů, ale i pedagogů a vedení zúčastněných škol.

 

          

Eva Junková, Marie Mašková – koordinátorky české skupiny