Plán akcí školního roku 2022 / 23

Organizace školního roku 2022 / 2023

  • Období školního vyučování ve školním roce 2022 / 2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve pátek 30. června 2023. 

  • Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. V pondělí 24. 10. a v úterý 25. 10. 2022 bude volno z rozhodnutí ředitele školy.

  • V pátek 18.11. 2022 bude volno z rozhodnutí ředitele školy.
  • Ve čtvrtek 22.12.2022 bude volno z rozhodnutí ředitele školy.
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v termínu od 13. března do 16. března 2023.

  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna a pátek 7. dubna 2023.

  • Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července do 3. září 2023.

Významné akce školy:

Erasmus+ stáže žáků OA v Dublinu 27. 8. – 10. 9.2022
Schůzka s rodiči žáků G1 a OA1 7.9. 2022
Turistický kurz G4 6.– 9. 9. 2022
Seznamovací pobyt OA1 8. – 9. 9. 2022
Pedagogická rada (plán práce školy) 14. 9. 2022
Seznamovací pobyt a plavecký kurz G1 20. 9. – 23. 9. 2022
Úvodní jednání Rady rodičů konec září 2022
Prezentační výstava SŠ (Tachov) 1. 11. 2022
Maturitní ples G8 18. 11. 2022
Pedagogická rada č. 1 (hodnotící) 23. 11. 2022
Výbor, plenární zasedání a tř. schůzky Sdružení rodičů 24. 11. 2022
Den otevřených dveří 25. 11. a 26. 11. 2022
Maturitní ples OA4 2. 12. 2022
Mikulášská nadílka OA2 5. 12. 2022
Vánoční ples G7 16.12.2022
Kurz bruslení G3 XII./ 2022
Vánoční aula 20.12.2022
Pedagogická rada č. 2 (klasifikační) 25. 1. 2023
Den otevřených dveří 27. 1. 2023
Lyžařský výcvikový kurz G2, G5 12. 2. – 17. 2.2023
Lyžařský výcvikový kurz OA1, OA2 19. 2. – 24. 2. 2023
Školní kolo SOČ III. / 2023
Pedagogická rada č. 3 (hodnotící) 5. 4. 2023
Výbor a tř. schůzky Sdružení rodičů 13. 4. 2023
Centrálně zadávané přijímací testy do 1. roč. OA 13. a 14. 4. 2023
Centrálně zadávané přijímací testy do primy G 17. a 18. 4. 2023
Praktická maturitní zkouška z odbor. předmětů (OA4) 20. 4. 2023
Přijímací řízení do 1. ročníků 22. 4. 2023
Písemná maturitní práce z CJL 24. 4. 2023
Písemná maturitní práce z Aj a NJ 25.4. a 26.4. 2023
Klasifikační porada G8, OA4 26. 4. 2023
DT společné části maturitní zkoušky 2. – 5. 5. 2023
Přípravný týden k maturitám (G8, OA4) 8.5. – 12. 5. 2023
Souvislá praxe OA2, OA3 9.5. – 20. 5. 2023
Ústní maturitní zkoušky G8, OA4 15. 5. – 19. 5. 2023
Slavnostní předání maturitních vysvědčení 26. 5. 2023
Turistický ( vodácký ) kurz G7, OA3 VI./ 2023
I. termín třídních výletů 1. – 2. 6. 2023
II. termín třídních výletů 22. – 23. 6. 2023
Pedagogická rada č. 4 (klasifikační) 26. 6. 2023
Projektový den školy – Chování osob za mimořádných situací 29. 6. 2023

ŠKOLNÍ NOVINKY

28
Úno
Žáci OA Stříbro zkoumali udržitelnost v cestovním ruchu

Gymnázium Stříbro realizovalo evropský Erasmus+ projekt „Služby cestovního ruchu SMART“ (SMART = Sustainable, Modern, Active, Responsible Tourism), který probíhal od září 2021 do února 2023.

02
Úno
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Gymnázium Stříbro pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.
Absolvování přípravného kurzu není kriteriem pro přijetí ke studiu.

30
Led
Zájezd do Berlína

Informace naleznete v přiloženém letáku: