Učební plán pro obchodní akademii

Ročník

Předmět
I.II.III.IV.
Základní všeobecné předměty
Český jazyk3333
Světový jazyk 14344
Světový jazyk 23333
Dějepis2
Občanská výchova1111
Fyzika2
Chemie1
Biologie a ekologie2
Matematika3322
Tělesná výchova2222
Základní odborné předměty
Ekonomika3333
Účetnictví343
Informační technologie222
Statistika22
Hospodářský zeměpis a geografie cest. ruchu22
Právo12
Písemná elektronická komunikace2222
Odborné specializace a volitelné předměty
Ekonomická cvičení2
Aplikovaná ekonomie (praxe –podnikání a CR)3
Dějiny kultury2
Služby CR22
Marketing a managemenet cestovního ruchu2
Cvičení z účetnictví2
Informační technologie / Matematická cvičení1/1
Etická výchova1
Nepovinné předměty
Řízení motorových vozidel
Celkem hodin:33333333
Office 620822 640

Obchodní akademie je koncipována jako univerzální střední škola obchodně-podnikatelského zaměření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním a službami cestovního ruchu. Kromě jiného a samozřejmého širokou nabídkou volitelných předmětů (zejména v posledních ročnících), jimiž se zvyšuje připravenost absolventa pro výkon praktických obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních firmách, podnicích, peněžnictví a možnost uplatnění ve státní i veřejné správě a službách cestovního ruchu.