Učební plán pro obchodní akademii

Ročník

Předmět
I. II. III. IV.
Základní všeobecné předměty
Český jazyk 3 3 3 3
Světový jazyk 1 4 3 4 4
Světový jazyk 2 3 3 3 3
Dějepis 2
Občanská výchova 1 1 1 1
Fyzika 2
Chemie 1
Biologie a ekologie 2
Matematika 3 3 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Základní odborné předměty
Ekonomika 3 3 3 3
Účetnictví 3 4 3
Informační technologie 2 2 2
Statistika 2 2
Hospodářský zeměpis a geografie cest. ruchu 2 2
Právo 1 2
Písemná elektronická komunikace 2 2 2 2
Odborné specializace a volitelné předměty
Ekonomická cvičení 2
Aplikovaná ekonomie (praxe –podnikání a CR) 3
Dějiny kultury 2
Služby CR 2 2
Marketing a managemenet cestovního ruchu 2
Cvičení z účetnictví 2
Informační technologie / Matematická cvičení 1/1
Etická výchova 1
Nepovinné předměty
Řízení motorových vozidel
Celkem hodin: 33 33 33 33
Office 620822 640

Obchodní akademie je koncipována jako univerzální střední škola obchodně-podnikatelského zaměření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním a službami cestovního ruchu. Kromě jiného a samozřejmého širokou nabídkou volitelných předmětů (zejména v posledních ročnících), jimiž se zvyšuje připravenost absolventa pro výkon praktických obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních firmách, podnicích, peněžnictví a možnost uplatnění ve státní i veřejné správě a službách cestovního ruchu.