Sdružení rodičů

Níže je možno stáhnout dokumenty a zápisy z jednání Rady rodičů.

Zřizovací listina

Spolku Rodiče GOAS

Stanovy spolku

Stanovy spolku Rodiče GOAS Stříbro, z.s

Výpis z rejstříku spolků

Spolek Rodiče GOAS Stříbro, z.s

Dohoda o poskytnutí daru

Dohoda o poskytnutí daru do rozpočtu Spolku Rodiče GOAS Stříbro,z.s.

Postup u Žádosti o příspěvek

Postup při podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu sdružení rodičů

Zápisy z jednání

Zde si můžete stáhnou zápisy z jednání sdružení rodičů (Rodiče GOAS Stříbro, z.s.). Zápisy jsou chronologicky řazeny dle kalendářních roků.