Sdružení rodičů

Níže je možno stáhnout dokumenty a zápisy z jednání Rady rodičů.

Zřizovací listina

Spolku Rodiče GOAS

Stanovy spolku

Stanovy spolku Rodiče GOAS Stříbro, z.s

Výpis z rejstříku spolků

Spolek Rodiče GOAS Stříbro, z.s

Kontakty členů rady rodičů

Aktuální kontakty na členy rady rodičů

Dohoda o poskytnutí daru

Dohoda o poskytnutí daru do rozpočtu Spolku Rodiče GOAS Stříbro,z.s.

Postup u podání žádosti o příspěvek

Postup při podání žádosti o příspěvek a poskytnutí daru Rodiče GOAS Stříbro z.s.

Vyúčtování finančních prostředků

Vyúčtování finančních prostředků Rodiče GOAS Stříbro z.s.

Žádost o poskytnutí příspěvku

Žádost o poskytnutí příspěvku Rodiče GOAS Stříbro z.s.

Zápisy z jednání

Zde si můžete stáhnou zápisy z jednání sdružení rodičů (Rodiče GOAS Stříbro, z.s.). Zápisy jsou chronologicky řazeny dle kalendářních roků.