Po dvou letech, kdy jsme kvůli covidu byli nuceni pozastavit aktivity našeho česko-německého projektu, se setkali žáci tercie a deváté třídy Realschule.

Jednodenní akce proběhla 14. listopadu ve Stříbře. Tématem tohoto školního roku je historie, tentokrát středověk, středověká i současná řemesla a jejich znaky/erby.

Po jazykové animaci, během které si žáci obou škol zkusili využít své znalosti češtiny / němčiny, a po krátkém historickém úvodu děti plynule přešly do angličtiny a ve smíšených dvojicích vymyslely a vyrobily znaky libovolného řemesla. Výsledkem jsou velice zdařilé práce, které může i veřejnost vidět během dní otevřených dveří na nástěnkách věnovaným našim mezinárodním projektům.

Další akce se uskuteční 12. prosince za účasti žáků sekundy a sedmé třídy RS. Zpracovávat budou období doby kamenné.

Projekt je spolufinancován Česko-německým fondem budoucnosti.

Reakce jednoho z účastníků:

V pondělí jsme na našem gymnáziu přivítali žáky z německé školy ve Vohenstraußu. Po krátkém seznámení, jehož součástí byla i hra bingo, jsme se dozvěděli něco o středověkých ceších a následně vypracovali úkol na toto téma. Po dokončení si k sobě každý český žák vzal jednoho žáka z Německa a měli jsme za úkol vymyslet a nakreslit cechovní znak pro novodobé povolání. Kolem poledne jsme se všichni naobědvali ve školní jídelně. Po obědě nás autobus převezl do sportovní haly, kde jsme si zahráli bowling a kuželky. Akce se nám líbila. Těšíme se na jaro, kdy budeme v projektu pokračovat v Německu.