Školní vzdělávací program

ŠVP pro nižší stupeň gymnázia

I. část – textová

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMŠKOLA PRO 21. STOLETÍpro nižší stupeň osmiletého gymnáziaKód: 79-41 K81 (1. část – textová)

II. část – osnovy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMŠKOLA PRO 21. STOLETÍpro nižší stupeň osmiletého gymnáziaKód: 79-41 K81 (2. část – osnovy)

III. část – standardy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO 21. STOLETÍ pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Kód: 79-41 K81 (3. část – standardy)

Příloha

Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti k ŠVP pro NG, VG i OA

Dodatek č. 2

Úprava učebního plánu

ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia

I. část – textová

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO 21. STOLETÍ pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (Kód oboru : 79-41 K801, 79-41 K81) – I. ČÁST

I. část – textová (příloha)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO 21. STOLETÍ pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (Kód oboru : 79-41 K801, 79-41 K81) – příloha

II. část – osnovy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO 21. STOLETÍ pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (Kód oboru : 79-41 K801, 79-41 K81) – II. ČÁST

Dodatek I.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO 21. STOLETÍ pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (Kód oboru : 79-41 K801, 79-41 K81) – charakteristika nepovinného předmětu ŘMV (1. část – textová)

Dodatek II.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO 21. STOLETÍ pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (Kód oboru : 79-41 K801, 79-41 K81) – charakteristika nepovinného předmětu ŘMV (2. část – osnovy)

Příloha

Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti k ŠVP pro NG, VG i OA

ŠVP pro obchodní akademii

I. část – textová

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMOBCHODNÍ AKADEMIEKód oboru: 63-41M02 – Obchodní akademie se zaměřením na podnikání a služby cestovního ruchu (1. část)

II. část – osnovy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMOBCHODNÍ AKADEMIEKód oboru: 63-41M02 – Obchodní akademie se zaměřením na podnikání a služby cestovního ruchu (2. část).

Dodatek č. 5

DODATEK č. 5 k ŠVP OA PSCR, platnému od 1. 10. 2020, s účinností od 1. 9. 2021

Dodatek č. 6

DODATEK č. 6 k ŠVP OA PSCR, k ŠVP PSCR, platnému od 1. 9. 2021 s účinností od 1. 9. 2022, č. j.: 598/22

Příloha

Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti k ŠVP pro NG, VG i OA

I. část – textová – (aktualizace k 1.9.2022)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMOBCHODNÍ AKADEMIEKód oboru: 63-41M02 – Obchodní akademie se zaměřením na podnikání a služby cestovního ruchu (1. část)

II. část – osnovy (aktualizace k 1.9.2022)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMOBCHODNÍ AKADEMIEKód oboru: 63-41M02 – Obchodní akademie se zaměřením na podnikání a služby cestovního ruchu (2. část).