Centrum sportu AŠSK ČR

Kroužky Centra sportu při G Stříbro opět zahajují svou činnost.

Centra sportu nabízí podmínky pro pravidelné pohybové aktivity dětí z územně si blízkých škol a nejsou určeny jen pro talentované děti, ale hlavně pro ty, které zatím pravidelně nesportují. Centra sportu zabezpečují pravidelnou pohybovou činnost dle týdenního rozvrhu aktivit.

Stříbrské centrum sportu letos nabízí 5 zájmových útvarů /Badminton, Funkční fitness, Kondiční posilování, Florbal, Volejbal/, které jsou určeny pro žáky středních a základních škol ve věku 11 – 19 let.

Činnost našeho centra sportu probíhá na sportovištích Gymnázia Stříbra /tělocvična, víceúčelové hřiště, posilovna/. Kroužky vedou učitelé tělesné výchovy gymnázia a  kvalifikovaní trenéři.

Klubový příspěvek je pro letošní školní rok stanoven na 350,- Kč za osobu. Po zaplacení klubového příspěvku  je možno navštěvovat více kroužků.Pojištěnci VZP mohou využít finančního příspěvku VZP ČRz projektu Sportuj ve škole.

Budeme rádi, když využijete naší nabídky na pravidelnou pohybovou činnost a přivedete i svého kamaráda či kamarádku, kterého/kterou zaujala naše nabídka (nemusí být z Gymnázia Stříbro)

Šárka Strankmüllerová