Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Stříbro, se sídlem ve Stříbře v ul. Na Vinici, poskytly Gymnáziu Stříbro sponzorský dar. Škola dar ve výši 20 tis. Kč využila na nákup učebních pomůcek, chemikálií a laboratorního skla na chemické pokusy, učebnic pro přípravu maturantů, slovníků pro výuku cizích jazyků, ICT vybavení pro výuku předmětů Písemná a elektronická komunikace, Výpočetní technika. Výše uvedené vybavení přispěje k ještě kvalitnější přípravě studentů obou studijních oborů – obchodní akademie i gymnázia.

Studenti a vyučující školy děkují Lesům ČR za dar, který je v dnešní obtížné ekonomické situaci vzácností. Velmi si toho vážíme.

Mgr.Milan Deredimos, ředitel školy