V rámci centrálně zadávaných testů z matematiky a z českého jazyka a literatury nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Absolvování přípravného kurzu není kriteriem pro přijetí ke studiu

Kurzy budou organizovány po jarních prázdninách v únoru a v březnu. v pěti dvouhodinových blocích (60 min. MAT a 60 min. ČJ) v odpoledních hodinách po vyučování (termíny a časy konání jsou uvedeny v dokumentu obsahujícím přihlášku na kurz).

Místo: Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426

Cena: ČJ (5x 60 min.): 350,- Kč; MAT (5x 60 min.): 350,- Kč; ČJ+MAT : 600,- Kč;

Účastníkům kurzu, kteří nastoupí ke studiu oboru obchodní akademie bude poplatek za přípravný kurz vrácen.

obsah výukových lekcí:

  1. struktura testů, typy úloh (uzavřené, otevřené, polouzavřené)
  2. cvičný test
  3. rozbor řešení cvičného testu
  4. cvičný test
  5. rozbor řešení cvičného testu

Přihláška: k dispozici na webových stránkách školy www.goas.cz – odkaz „Uchazeč  -> přijímací zkoušky“

Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy