Milí prváci, vítáme Vás ve škole. Bude nás těšit, když se Vám bude na naší škole líbit.

1. září studenty primy přivítá třídní učitelka Mgr. Miluše Hnátová a studenty prvního ročníku obchodní akademie Mgr. Eva Junková.

První den na nové škole se studenti od třídních učitelů dovědí vše potřebné ohledně provozu školy, rozvrhu hodin, stravování ve školní jídelně, provozu školního bistra, učebnic, nabídky zájmových kroužků po vyučování, ubytování na domově mládeže pro dojíždějící. Společně si projdou celou školu, aby v ní nebloudili.

Primáni mohou při dodržení aktuálních hygienických opatření (budou-li nastavená) první den přijít v doprovodu svých rodičů, pokud si to budou přát.

7. září se uskuteční schůzka rodičů studentů prvních ročníků se zástupci školy. Pozvánku na schůzku rodiče včas obdrží. Na schůzce budou rodiče informováni o průběhu studia na naší škole.

Ve Stříbře 1. 8. 2022

Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy