Pro školní rok 2021 / 2022 bude Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 otevírat:
1 třídu čtyřletého studia, 30 žáků, obor 63 – 41 – M / 02 Obchodní akademie.

Uchazeči z 9. tříd ZŠ podávají přihlášky do II. kola řediteli gymnázia do 4. června 2021.

Počet přijatých uchazečů

Ve II. kole přijímacího řízení bude přijato max. 9 uchazečů bez konání přijímací zkoušky

na základě prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Body:

prospěl s vyznamenáním: 50b

prospěl s průměrem do 2,00 (včetně): 40 b

prospěl s průměrem do 2,50 (včetně): 30b

prospěl: 20 b

mínusové body:

za každou „dostatečnou“ z předmětů ČJL,AJ/NJ, MAT: mínus 5 b

za každou „nedostatečnou“: mínus 10 b

Minimální bodová hranice potřebná pro přijetí ke studiu: 25 b

Přijati budou i žáci se zdravotním postižením, případně zdravotně znevýhodněni.

Mgr. Milan Deredimos
 ředitel školy