ŠKOLA‎ > ‎Sponzorské dary‎ > ‎

Sponzorský dar od Lesů ČR

přidáno: 15. 3. 2013 5:56, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 15. 3. 2013 5:56 ]
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Stříbro, se sídlem ve Stříbře v ul. Na Vinici, poskytly Gymnáziu Stříbro sponzorský dar. Škola dar ve výši 20 tis. Kč využila na nákup učebních pomůcek, chemikálií a laboratorního skla na chemické pokusy, učebnic pro přípravu maturantů, slovníků pro výuku cizích jazyků, ICT vybavení pro výuku předmětů Písemná a elektronická komunikace, Výpočetní technika. Výše uvedené vybavení přispěje k ještě kvalitnější přípravě studentů obou studijních oborů – obchodní akademie i gymnázia. 

Studenti a vyučující školy děkují Lesům ČR za dar, který je v dnešní obtížné ekonomické situaci vzácností. Velmi si toho vážíme. 

Mgr. Milan Deredimos 
ředitel školy

Fotopříloha: učební pomůcky a vybavení (část) zakoupené ze sponzorského daru