AKTUALITY‎ > ‎

Teambuilding třídy OA1

přidáno: 30. 9. 2016 0:52, autor: Dimitrij Tjunikov   [ aktualizováno 30. 9. 2016 0:52 ]
Dne 15. září. 2016 jsme se zúčastnili dvoudenního seznamovacího kurzu. Tento stmelovací kurz (proto – teambuilding) probíhal ve Stříbře, nocleh byl naplánován ve škole. 

Všichni jsme se sešli po osmé hodině v multi-mediální učebně, kde jsme si v kruhu povídali o rodině, mimoškolních zájmech, přáních do budoucna. Poté jsme ve skupinkách zpracovávali projekt na téma:
My v současném světě. Projekt jsme názorně odprezentovali před celým kolektivem.

Po dobrém obědě jsme se vydali do DDM, zde nás pan ředitel provedl jednotlivými prostory a nakonec jsme si mohli vylézt na horolezeckou stěnu.

Procházkou minoritskými zahradami a starým městem jsme se dostali k věži kostela, z její vyhlídky jsme viděli celé město. Na náměstí jsme splnili několik úkolů včetně výměny cukříku za „něco hodnotnějšího“.

V půl sedmé na nás čekala v restauraci společná večeře. Byla výborná! S dobrou náladou jsme se vrátili zpět do školy. Večer jsme strávili povídáním, pustili jsme si i hezkou hudbu. Kolem 23:00 jsme zalezli do spacáků a pomalu usínali.

Kolem sedmé ráno nám zazvonil budík a my jsme se po ranní hygieně těšili na snídani, kterou nám připravila paní učitelka Soutnerová. Děkujeme!

Po „třídnické hodince“, kdy jsme si zvolili zástupce do Rady studentů, jsme se vydali na kuželky a bowling do místní sportovní haly. Hra byla perfektní!
Po dvou hodinách jsme si řekli ahoj a náš „seznamovák“ skončil. 

Za celou třídu děkujeme našim učitelkám – paní Stáně Prokopcové a Jitce Soutnerové.

Adapťák jsme si užili!
Třída OA1