Studenti druhého ročníku Gymnázia a obchodní akademie ve Stříbře Václav Hlaváč a Karel Hornyicki zvítězili v celostátním kole soutěže „Navrhni projekt“.

Jedná se o soutěž středních škol, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Studenti v této celostátní soutěži navrhují projekty, které mohou být financovány z fondů Evropské unie. Účastníci této soutěže se snaží navrhnout reálný projekt na libovolné téma. Jde o to, aby se studenti rozhlédli kolem sebe a pomohli svému městu v rozvoji, vymysleli něco pro zlepšení života obyvatel.

Soutěž má tři kola – krajské, regionální a celostátní. Soutěžní tým vytvoří svůj projekt, který má být co nejreálnější. Projekt musí obsahovat i rozpočet s cenami, ty se zjišťují průzkumem trhu. Projektová žádost také musí obsahovat popis výchozího stavu, cíle projektu, příjemce podpory, aktivity projektu, volbu zdroje financování (správně určit operační program pro financování z fondů EU, prioritní osu a také oblast podpory), časový harmonogram, SWOT analýzu a popis dlouhodobé udržitelnosti. Celý projekt je doplněný také vizualizacemi a plánky.

Do soutěže oba studenti vstoupili s projektem „Relaxační a aktivně-zábavní park pro seniory ve Stříbře". Projekt je zaměřen hlavně na péči a celkový život seniorů. Shodují se totiž v názoru, že v naší republice nepanují příznivé podmínky pro život starších spoluobčanů. Celý areál bude sloužit k relaxaci, odpočinku a zábavě. Park bude možné využít i v zimě díky „hlavní“ budově, nechybí zde ani altán a relaxační zóny. Zajímavostí je stezka holou nohou, která pozitivně působí na lidské zdraví.

„Hlavním cílem projektu bylo zlepšit pohled lidí na stáří. Jsme přesvědčeni, že tvořit projekty, které pomohou ve stáří, je třeba podporovat. Každý z nás jednoho dne zestárne. Tento projekt je velmi variabilní, může se přizpůsobit a realizovat ve kterémkoliv městě.
Soutěž nás obohatila o mnoho zkušeností, se kterými se ve škole při standardní výuce nesetkáme. Do projektu jsme vložili nemálo úsilí a doufám, že může pomoci seniorům,“ zhodnotil práci na projektu jeden z autorů Václav Hlaváč.

Karel Hornyicki prozradil, kdo jim byl při tvorbě projektu také nápomocný: „Při vytváření projektu jsme několikrát navštívili Klub seniorů ve Stříbře. Zde jsme prezentovali náš nápad a ptali se na možné „zlepšováky“. Z reakcí seniorů jsme měli obrovskou radost a domníváme se, že tento park pomůže k rozvoji našeho města. K této práci jsme měli několik poradců. Mezi ně patří pan starosta Bc. Karel Lukeš a Karel Szikszay, kterým tímto ještě jednou děkujeme."

V celostátním kole dne 23. března v budově Ministerstva pro místní rozvoj pak Václav Hlaváč a Karel Hornyicki z Gymnázia a obchodní akademie ve Stříbře s projektem „Relaxační a aktivně-zábavní park pro seniory ve Stříbře" vybojovali první místo.

Na druhém místě se umístil projekt „Rekuperace vzduchu“ autorů z Obchodní akademii Česká Lípa. Třetí místo patří studentkám teplické konzervatoře, které se zaměřily na modernizaci jejího vybavení.

Studenti úspěšně prošli všemi koly soutěže a svůj projekt obhájili v konkurenci dalších 56 projektů z celé České republiky. Nyní se soustředí na soutěž SOČ (Středoškolská odborná činnost) a také na reálnou realizaci tohoto projektu. Věří, že myšlenku tohoto projektu je možné prosadit i v jiných městech než pouze ve Stříbře.Karel Hornyicki a Václav Hlaváč 
studenti druhého ročníku OA Stříbro 

Comments