Naše škola přijala v loňském školním roce nabídku plzeňské Info kariéry na stínování studentů.

O co se vlastně jedná? Jedná se o formu jednodenní stáže, kde se stínující student seznamuje s profesí a reálným pracovním prostředím odborníka z praxe. Smyslem je to, aby poznal nejen reálné prostředí vybrané profese, ale také nezbytné kompetence odborníka, které jsou nezbytné pro její vykonávání.

Celé aktivity se zúčastní – stínující student, kariérový poradce (nebo VP) a odborník.

Fáze stínování – zjištění zájemců a jimi vybraných profesí, pohovor se zájemcem o jeho vizi, přání poznat apod., pohovor zájemce s odborníkem (on-line nebo telefonicky), samotné setkání s odborníkem, a na závěr reflektivní fáze, kdy student shrne a pojmenuje přínos stínování. O svém stínování se může podělit i se svými spolužáky.

Každý zájemce má k dispozici stínovací deník.

Na naší škole dokončujeme stínování G8 a začneme pracovat s G7 a případně s OA3.

Oslovíme rodiče všech tříd při rodičovských schůzkách, zda by se nám přihlasili do databáze odborníků.

Se zajištěním databáze odborníků nám nadále bude pomáhat i Info kariéra.

Mgr. J. Soutnerová, KP+VP

——————————————————————————————————-

Rodiče, kteří máte zájem se zapojit do stínování, kontaktujte nás co nejdříve a zapojte se do naší databanky. Sdělte nám jméno a profesi na e-mail: jitkasoutnerova@goas.cz

Děkujeme za spolupráci