V sobotu 23. 10. 2021 se otevřely dveře Vysoké školy ekonomické pro účastníky již XXVII. ročníku Pražského studentského summitu, mezi nimiž bylo i 10 studentů G6 a G7 z Gymnázia, Stříbro. Než ovšem přejdeme k programu prvního summitového workshopu, vysvětleme si, co to summit vlastně je.

Pražský studentský summit je celoroční vzdělávací projekt pro více než 300 studentů středních i vysokých škol z celé České republiky, který pořádá Asociace pro mezinárodní otázky. Dává mladým lidem skvělou možnost rozšiřovat si znalosti v oblasti mezinárodního dění, lidských práv, ekonomie, mezinárodní vzdělávací, vědecké a kulturní spolupráce, světové bezpečnosti či životního prostředí, tříbit své kritické myšlení a zároveň prohlubovat rétorické, prezentační a argumentační dovednosti. Akci připravuje tým téměř 70 dobrovolníků, mezi nimiž jsou i tři absolventi stříbrského gymnázia.

Aby se studenti mohli zúčastnit programu, musí podstoupit přijímací řízení, které letos mělo tři části: vyhledávací, interpretační a argumentační. Studenti tak ve 3 až 5členných delegacích vypracovali zadané otázky, prokázali, že dokáží porozumět rezoluci OSN a zamyslet se nad otázkou, zda by OSN měla mít sjednocené vojenské složky.

Při vstupu do VŠE se po registraci studenti přesunuli do zasedací místnosti, kde probíhalo oficiální zahájení v podobě proslovů hostů a pořadatelů. Pak už následovala regionální část, do které byli studenti rozřazeni podle států, které budou reprezentovat na závěrečné konferenci.

Po obědové pauze jsme se následně rozdělili do orgánů, které jsme si vybrali. Budeme debatovat o tématu lidských práv (SOCHUM), ale i o tématu zdravotnictví (WHO), ekonomie (ECOFIN), ekologie (UNEP), zbraní a bezpečnosti (UNODC).

Po ukončení oficiálního programu se naplnila i nezbytná potřeba socializace v podobě společných večeří.

Velkým zážitkem pro nás bylo vidět tolik mladých lidí, kteří jednou měsíčně obětují volnou sobotu pro to, aby projevili zájem o aktuality ve světě. Summit je z toho důvodu zcela jedinečná zkušenost, jak poznat nové přátele, dozvědět se, co nového se děje kolem nás, a naučit se prezentovat své názory a poznatky před početným publikem.

                                                                                               Anežka Brahová, studentka G7