Dr. Andreas Meier

Ředitel školy

Johann Fischer

Zástupce ředitele

Realschule Vohenstrauß - Bavorsko

Tato partnerská škola se nachází ve východní části Bavorska,přesněji v Horní Falci.

  • Školu navštěvuje 574 žáků, vyučuje zde 42 učitelů, z větší části mužů.
  • Vyučování zde začíná v 7:45 a končí ve 12:45.
  • Německé děti mají podobné předměty jako děti v České republice, z cizích jazyků se učí anglický, francouzský a nepovinně český jazyk.
  • Ve škole není jídelna, žáci obědvají doma.
  • Během přestávek si žáci mohou koupit svačinu nebo pití v bufetu.
  • Během dne mají jen dvě patnáctiminutové přestávky. Ostatní přestávky slouží pouze pro přesun do jiné učebny.
  • Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
  • Ředitel školy se jmenuje Dr. Andreas Meier  Jeho zástupcem je Johann Fischer. Ten má na starosti partnerské styky s naší a francouzskou školou.