F1

College Charles Péguy Moncoutant - Francie

Tato škola se nachází v Moncoutantu (město v západní části Francie), kde žije okolo 3000 obyvatel.

  • Tato škola se nachází v Moncoutantu (město v západní části Francie), kde žije okolo 3000 obyvatel.
  • Školu navštěvuje 234 žáků, učí je 21 učitelů (více mužů).
  • Vyučování zde začíná obvykle v 8:40 a končí v 17:00.
  • Francouzské děti mají skoro stejné předměty jako děti v České republice, ale např. biologii a zeměpis mají spojené v jednom předmětu = SVT.
  • Kromě francouzského se žáci učí španělský a anglický jazyk.
    Během dvacetiminutových přestávek mají žáci možnost jít ven na školní hřiště a zahrát si různé kolektivní nebo míčové hry.
  • Vyučovací hodina trvá 50 minut.
  • Školu tvoří 4 budovy a jídelna, ve které obědvají i děti z vedlejší mateřské a základní školy. Obědy jsou dražší než v České republice (4 eura), protože nejsou dotované státem (platí to v celé Francii).
  • Ředitel této školy se jmenuje Jean – Yves Charbonneau