Eight-year grammar school

Čím se lišíme a co se naučíte?

Školou zpracovaný školní vzdělávací program je zaměřen na kvalitní všestranné vzdělání umožňující další studium na vysoké škole, respektuje osobnost studenta a nabízí studium v přátelské atmosféře. Studentům je od šestého ročníku umožněna profilace v podobě povinně volitelných seminářů (např. jazykové konverzace, literární seminář, přírodovědný seminář, atd.). Studenti prvního ročníku se učí jeden cizí jazyk a od druhého ročníku dva cizí jazyky, angličtinu a němčinu. S výpočetní technikou studenti pracují již od prvního ročníku.

Study features

 • Deeper and enlarged studies of the 2nd stage of primary school
 • possibility of choice and studies of other optional subjects, from the class Sekunda
 • possibility of comeback to primary school
 • Possibility of leaving (after passing Kvarta) to another secondary school

Study specialization

 • to learn basic and deeper humaties and natural sciences knowledge
 • to gain practical language skills
 • to acquire creative abilities and skills
 • for preparation to study at all types of colleges
 • for development of aesthetician-educational activities

Application of students

 • Study at all types of colleges
 • post-maturita study at various forms of grammar school student studies
 • in case of passing the State Language Exam at foreign language (which will be offered to students, plus preparation for that), as language advisers

Complementerary information

 • Study is finished by the final – maturita exam
 • catering for students is directly at the building
 • in case of need – possible to ensure accommodation in DM SOŠ-youth hostel
 • as study of foreign languages – students will be offered to study English, German. Study of one global language, from Sekunda – another (the second) global language