Naše škola ve školním roce 2020-21 úspěšně požádala o EDUgrant pro střední školy. Díky grantovému programu EDUgrant pro SOŠ a SOU bude naše škola od listopadu vybavena sadou šesti moderních termovizí pro výuku přírodovědných předmětů. Děkujeme!

https://edugrant.cz/

V rámci projektu „Podívej se termokamerou na …“ budou žáci obchodní akademie a gymnázia aktivně využívat termovize ve výuce v rámci přírodovědného a technického vzdělávání a také v rámci badatelských volnočasových aktivit žáků.

Díky využití termovizí při laboratorních a terénních měřeních, realizaci experimentů a žákovských projektů dochází k propojení teoretické výuky fyziky, chemie a biologie s praktickým využitím termokamer v běžném životě.

Více informací o našem projektu v rámci EDUgrantu naleznete na: https://edugrant.cz/stredni-skola/gymnazium-stribro/

O vzdělávací sadě s termokamerou si více přečtete zde: https://edu.labir.cz/edukit/default

PhDr. Jitka Soukupová