V rámci centrálně zadávaných testů z matematiky a z českého jazyka a literatury zahajujeme po jarních prázdninách přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Absolvování přípravného kurzu není kriteriem pro přijetí ke studiu

Kurzy jsou organizovány v pěti dvouhodinových blocích (60 min. MAT a 60 min. ČJ).

Termín: úterý od 14:30 do 16:40 žáci 5. tříd a od 15:30 do 17:40 hod. žáci 9. tříd ZŠ (1 hod. MAT, 1 hod. ČJL, 10 min. přestávka), 19. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3. a 19. 3. 2019 nebo středa ve stejný čas 20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3. a 20. 3. 2019

Účastníci kurzu se dostaví v den, který si vybrali na přihlášce do kurzu. Ti, kterým vyhovovaly oba dva dny, byli sekretářkou školy informováni, který den mají přijít.

Přihlášení žáci si s sebou přinesou psací a rýsovací potřeby, přezůvky, případně nápoj.

Vyučující, kteří vedou přípravný kurz, si žáky vyzvednou 5 minut před začátkem první hodiny u vchodu do budovy školy. V případě pozdního příchodu mohou přihlášení žáci volat na mobilní telefon 602 555 485.

Místo: Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426

Účastníkům kurzu, kteří nastoupí ke studiu oboru obchodní akademie bude poplatek za přípravný kurz vrácen.

Ve Stříbře, 7. 1. 2019

Mgr. Milan Deredimos

ředitel školy