V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 24 odst. 2, ředitel Gymnázia Stříbro, Soběslavova 1426, vyhlásil na 3. 1. a 4. 1. 2019 z provozních důvodů volný den.

Ve Stříbře, 21. 12. 2018

Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy