Naše škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ.

Projekt UNIV 2 – KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení) je individuální národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy , jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to v už při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí.
Na naší škole vznikne centrum celoživotního učení. Své vzdělávací aktivity bude vytvářet tak, aby celková nabídka programů dalšího vzdělávání odpovídala skutečně identifikovaným vzdělávacím potřebám našeho kraje. Škola připraví ve spolupráci s vhodnými sociálními partnery nejméně 3 programy dalšího vzdělávání. Tyto programy mohou být zpracovány na „objednávku“ zaměstnavatelů, mohou být určeny pro věkovou skupinu 50+, nebo mohou reagovat na místní specifika. Uvedené kategorie programů jsou pouze orientační, vzájemně se překrývají, jejich smyslem je ukázat různorodost možných programů. Programy dalšího vzdělávání budou připraveny modulově tak, aby určitá část modulů byla využitelná i v programech počátečního vzdělávání, což přispěje k propojování počátečního a dalšího vzdělávání. Programy budou obohaceny o rozvíjení klíčových kompetencí a budou zahrnovat motivační složku.

Pedagogičtí pracovníci se zúčastní řady vzdělávacích seminářů, na kterých budou rozvíjeny jejich profesní kompetence (zejména v oblasti vzdělávání dospělých, přípravy modulových programů dalšího vzdělávání, celoživotního kariérového poradenství, marketingu dalšího vzdělávání apod.).

Rozvoj dalšího vzdělávání na naší škole umožní lépe využívat jejich materiální i personální kapacity, a to v období, ve kterém lze – v důsledku výrazného demografického poklesu středoškolské populace – odůvodněně očekávat snížení požadavků na materiální a personální zabezpečení výuky v rámci počátečního vzdělávání.