Ve dnech 11. – 17. března 2019 proběhl na Akademii věd České republiky v Praze již 21. ročník festivalu o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách Týden mozku.

Vážíme si příležitosti prezentovat během víkendového doprovodného programu náš projekt Optické iluze před a za zrcadlem na této prestižní celorepublikové akci. Během víkendu Týden mozku navštívily téměř 2000 návštěvníků, převážně rodiny s dětmi, které si nejen vyzkoušely odhalit tajemství našich optických iluzí, ale i si jednu ze slavných iluzí japonského matematika Kokichi Sugihariho vyrobily.

„Iluze jsou krásným oknem vedoucím do zrakového vnímání, protože dokážou odhalit skryté překážky v systému vnímání způsobem, který je pro normální proces nemožný.“ Al Seckel

Optický klam je nesprávné nebo matoucí vnímání reality. Oko snímá nějaký obrázek nebo věc, ale mozek výsledek interpretuje jinak, než jak je skutečně zobrazen. Většina optických klamů využívá „matení lidského mozku“ barvou nebo tvarem. My jsme si pro návštěvníky Týdne mozku připravili ukázky prostorových optických iluzí japonského matematika Kokichi Sugihariho, které matou naše smysly rozdílností tvaru z čelní a zadní strany, a právě proto je pozorujeme prostřednictvím zrcadla.