Katedra historie Pedagogické fakulty ZU v Plzni společně se Střediskem orální historie (SOHI) yvhlásily v letošním roce již 5. ročník historicko – literární soutěže.

Účastníci – žáci ze ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií Plzeňského kraje – psali o svých hrdinech, ale i o hrdinech rodičů a prarodičů. Příspěvky hodnotila nezávislá komise složená ze dvou členů katedry historie FPE, ředitele Archivu města Plzně a nezávislého historika z jiného kraje.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen proběhlo 28.5.2019 v aule ZČU v Jungmannově ulici v Plzni. Přítomen byl děkan i proděkan PF.

K naší radosti ve druhé kategorii 1. místo obsadila studentka Anežka Brahová z G4. Její práce s názvem „Chtěla jsem být jako…“ byla po přečtení oceněna velkým potleskem. I porota se jednomyslně shodla na nejlepším ohodnocení.

Dalším velkým úspěchem v této kategorii bylo 4. místo a Čestné uznání Vojtěcha Čechury z G4.

Další dvě práce našich studentek z G3 a G4 byly též oceněné.

Věřím, že i v dalších ročnících budou naši studenti, kteří mají rádi češtinu a historii, stejně úspěšní.

Mgr. J. Soutnerová, vyučující CJL

Vítězná Práce A Brahové Z G4 V Soutěží SOHI