Uchazeči o studium obou maturitních oborů na naší škole budou v roce 2021 konat přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky formou centrálně zadávaných jednotných testů vypracovaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Gymnázium Stříbro otevře ve školním roce 2021/2022

– jednu třídu osmiletého studia oboru 79-41-K/81 gymnázium, pro žáky 5. tříd

ZŠ (30 míst); počet přihlášených uchazečů je 56;

– jednu třídu čtyřletého studia oboru 63-41-M/02 obchodní akademie se zaměřením na podnikání a služby cestovního ruchu, pro žáky 9. tříd ZŠ (30 míst); počet přihlášených uchazečů je 33.

Uchazeči (od nejlepšího) budou seřazeni podle jejich celkového bodového zisku, který je součtem bodů za přijímací zkoušky a prospěch na ZŠ.

Je velmi pravděpodobné, že ke studiu na naší škole nenastoupí všichni přijatí uchazeči (zápisový lístek odevzdají na druhé škole uvedené na přihlášce), a proto budou na takto uvolněná místa přijati uchazeči na odvolání (to platí zejména pro obor obchodní akademie).

Ilustrační testy a další informace najdete zde: 

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/306-ilustracni-testy-pro-jednotnou-prijimaci-zkousku-2021

Termíny konání přijímacích zkoušek jsou v tuto chvíli v platnosti a rozhodnutím

MŠMT ČR nebyly zatím posunuty:

12. 4. a 13. 4. 2021 pro čtyřleté obory

14. 4. a 15. 4. 2021 pro osmileté studium

Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy