Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

Do 1. roč. studijního oboru Obchodní akademie:

3. 5. 2021 od 8:00 hod. (1. termín) a 4. 5. 2021 od 8:00 hod. (2. termín)

Do 1. roč. studijního oboru Gymnázium:

5. 5. 2021 od 8:00 hod. (1. termín) a 6. 5. 2021 od 8:00 hod. (2. termín).

Uchazeči o studium v den konání přijímací zkoušky předloží pozvánku a potvrzení

o negativním AG testu na Covid 19 ne starší než 7 dní. Dle rozhodnutí MZ ČR uchazeči

bez negativního testu nemohou být připuštěni k vykonání přijímací zkoušky.

Do budovy školy budou vpuštěni uchazeči o studium s ochranou dýchacích cest rouškou nebo respirátorem. Zákonní zástupci uchazečů nebudou mít do budovy školy přístup.

Základní informace budou zveřejněny na nástěnce před budovou školy.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 20. 5. 2021 na webových stránkách školy.

Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy