I když byl školní rok 2019/20 velmi neobvyklý a tzv. koronavirus zamíchal mnohými plány, hlavní akce projektu Školní partnerství jsme stihli uspořádat.

Byl to na těchto stránkách již zmiňovaný třídenní workshop v Libé u Chebu, který si užili žáci sekundy Gymnázia a 7. třídy Realschule Vohenstrauss, ale také tradiční Vánoční koncert s účastí sboru z partnerské školy. Tentokrát sbor doprovodil také starosta města Vohenstrauss, pan Andreas Wutzlhofer, a ředitel školy, pan Andreas Meier.

Poslední akcí, která byla plánována na konec března, měla být společná návštěva DJKT Plzeň spojená s prohlídkou zákulisí divadla. Ta už se bohužel neuskutečnila a nám nezbývá než doufat, že se ji podaří zrealizovat v příštím školním roce.

Mgr. Marie Mašková