V přílohách naleznete informace o testování žáků a zaměstnanců a provozu školy v souvislosti s onemocněním Covid 19.

Mgr. Milan Deredimos
 ředitel školy