Na základě opatření MZ ČR je od 24. 5. 2021 umožněna osobní přítomnost žáků SŠ bez rotací.

Žáci G1 – G4, G5 – G7 a OA1 – OA3 se budou vzdělávat prezenčně.

Žáci se budou jednou týdně – 1. vyučovací hodinu v pondělí testovat AG testy. Testování bude organizovat vyučující dané hodiny. Žáci mají povinnost mít v budově školy zakryté dýchací cesty chirurgickou rouškou nebo respirátorem. Vyučování bude probíhat podle rozvrhu hodin platného před přechodem na distanční výuku.

Ve dnech 24. – 26. 5. 2021 budou v učebnách 3. patra probíhat didaktické testy společné části maturity.

Ve dnech 1. – 3. 6. 2021 se uskuteční ústní maturitní zkoušky.

Ve dnech 24. 5. – 4. 6. 2021 probíhá odborná praxe žáků OA3.

Školní jídelna je v provozu.

Pokračují stavební práce na fasádě školní budovy. Upozorňuji na dodržování zvýšené opatrnosti žáků a na zákaz vstupu na staveniště (školní hřiště, okolí školy). V učebnách jsou umístěny vzduchotechnické jednotky. Žáci s nimi nebudou žádným způsobem manipulovat. Žáci nebudou bez pokynu vyučujícího otevírat okna.

Ve Stříbře dne 19. 5. 2021

Mgr. Milan Deredimos
 ředitel školy