Gymnázium Stříbro informuje uchazeče o studium, že:

  • Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
  • 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obor vzdělání obchodní akademie

na 3. května 2021

  • pro nižší stupeň osmiletého gymnázia na 5. května 2021
  • 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obor vzdělání obchodní akademie

na 4. května 2021

  • pro nižší stupeň osmiletého gymnázia na 6. května 2021
  • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání

na 2. června 2021

  • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání

na 3. června 2021.

Přihlášení uchazeči obdrží pozvánku nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky.

Ve Stříbře 18. 3. 2021

 

Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy