Pro školní rok 2019 / 2020 bude Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 otevírat 1 třídu čtyřletého studia, 30 žáků, obor 63–41–M/02 Obchodní akademie.
Uchazeči z 9. tříd ZŠ podávají přihlášky řediteli gymnázia do 31. května 2019.
Počet přijatých uchazečů
Ve II. kole přijímacího řízení bude přijato 6 uchazečů bez konání přijímací zkoušky na základě prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Body:

  • prospěl s vyznamenáním: 50b
  • prospěl s průměrem do 2,00 (včetně): 40 b
  • prospěl s průměrem do 2,50 (včetně): 30b
  • prospěl: 20 b

mínusové body:

  • za každou „dostatečnou“ z předmětů ČJL,AJ/NJ, MAT: mínus 5 b
  • za každou „nedostatečnou“: mínus 10 b

Minimální bodová hranice potřebná pro přijetí ke studiu: 25 b
Přijati budou i žáci se zdravotním postižením, případně zdravotně znevýhodněni.

Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy