Pro školní rok 2022 / 2023 bude Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 otevírat:
1 třídu čtyřletého studia, 30 žáků, obor 63 – 41 – M / 02 Obchodní akademie.

Uchazeči z 9. tříd ZŠ podávají přihlášky do II. kola řediteli gymnázia do 9. června 2022.

Kritéria pro přijetí a další podrobnosti naleznete v menu-> Přijímací zkoušky

Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy