Obrovským úspěchem je postup studenta septimy stříbrského gymnázia do celostátního kola Logické olympiády.

Celostátní finále soutěže, do které bylo v letošním roce přihlášeno rekordních 61 761  soutěžících  z 3 007  škol z celé České republiky, proběhlo 26. listopadu 2018 v reprezentativních prostorách Míčovny Pražského hradu.

I my jsme zde měli své zastoupení, Daniel Sůva ze septimy Gymnázia Stříbro obsadil v krajském kole třetí místo a tím si zajistil postup do celostátního finále, do kterého se probojovalo v každé kategorii již pouhých 65 soutěžících ze všech krajů České republiky. A Dan se ani zde neztratil, skončil uprostřed startovního pole.

A jak takové finále logické olympiády probíhá? Probíhá v šesti kolech – v řešení logických úloh dvěma způsoby, v turnaji v logické hře Abaku, v hraní legendární počítačové hry Tetris, tentokrát ale na papíře a s kartonovými „padajícími“ útvary, v řešení obsahů obrazců na rychlost či ve vysledování početních operací, které autor zadal na kalkulačce.

Danovi ještě jednou gratulujeme k úžasnému úspěchu a reprezentaci školy. Děkujeme!