Čtyři žákyně sekundy Gymnázia ve Stříbře získaly díky své celoroční úspěšné činnosti v oblasti přírodních věd možnost zúčastnit se spolu s více než 50 dalšími žáky z celé České republiky celorepublikového Setkání talentovaných dětí a mládeže Mladý vědec 2018. Aktivita je realizována v rámci dotačního programu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2018.

Program setkání

V rámci třídenního setkání, které se konalo ve dnech 23. až 25. listopadu 2018 v Centru odborné přípravy technické v Uherském Brodě, se děvčata zúčastnila tří workshopů pro nadané děti a mládež.

Workshop Děti dětem

V pátek to byl více než tříhodinový maraton pokusů sedmnácti týmů mladých vědců. Na workshopu nazvaném „Děti dětem“ všichni žáci prezentovali 5 – 10 minutové vystoupení zaměřené na experimenty z fyziky, chemie či biologie.

Děvčata ze sekundy Gymnázia Stříbro – Michaela Sůvová, Monika Mahdalová, Karolína Buhlová a Ela Kampelsheimerová si připravila prezentaci části celoročního projektu „Slavní vědci a objevitelé„.

Workshop loďky poháněné šlehačem

V sobotu proběhly dva workshopy s lektorem. Dopoledne to byl „Workshop loďky poháněné šlehačem“ Mgr. Zdeňka Hubáčka, kde se žáci seznámili s významem lodního šroubu a kormidla lodě, chováním těles v kapalině a v neposlední řadě si všichni účastníci vyrobili lodičku poháněnou šlehačem na frapé.

Workshop Fyzika všemi smysly

Večerní program opět patřil experimentům, studenti MFF UK Kateřina Žilavá a Vít Boček představili žákům projekt „Fyzika všemi smysly„, v rámci kterého se žáci seznámili s různými fyzikálně – chemickými jevy či důsledky fyzikálních zákonů, které můžeme našimi smysly zaznamenat. A tak se účastníci workshopu dozvěděli, jak nafouknout dlouhý sáček či proč a jak svítí zářivka a spoustu dalších zajímavostí.

Děkujeme Karolíně Buhlové, Ele Kampelsheimerové, Monice Mahdalové a Michaele Sůvové za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří i organizátorům za skvěle připravenou a pro děti velmi inspirativní akci.