Výuka od 1. 3. 2021 bude probíhat podle pravidel PES 5 tzn., distančně pro všechny ročníky, s možnou výjimkou maturitních ročníků (nástup maturitních ročníků k 1. 3. 2021 zatím ještě nepotvrzen, ale je vysoce pravděpodobný). Informace ještě budou upřesněny.

Ing. Věra Šedivá
zást. ředitele školy