Ukázky přijímacích zkoušek pro osmileté gymnázium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z MATEMATIKY

a) numerická část:
 1. Zahrada ve tvaru obdélníku má rozměry 50 m a 30 m. Jsou v ní čtyři čtvercová pískoviště o straně 200 cm. Zbytek zahrady je pokryt trávníkem. Jaká je plocha trávníku?
 2. Nahraď hvězdičky číslicemi:

 3.  624
   *85
   4*7
   64*
  1978
   3*45
  -*2*5
    93*

 4. Převeďte jednotky:

9 cm 2 mm =  .... mm
8m 5 dm   =  .... cm
723 cm    =  .... m .... cm

b) logická část:

 1. Vyjádři číslo 12 ve tvaru číselného výrazu s využitím závorek, sčítání, odčítání, násobení nebo dělení pomocí
  1. pěti dvojek
  2. pěti trojek

 2. Doplňte přední stranu krychle:

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CJL


a) daný text opravte:

Vivést někoho aprýlem znamená pořádně ho napályt,udělat si s něho legracy.A neprovedlo vám něco takového právje dubnové počasý.

Přeztože dubenje jiš druhí jarní mněsíc, často nás svímy vrtochi překvapý a potrápý. Pychlavé sluníčko nás chvíli šimrá na nose, ale najednou zmizý za mrakem, který nás pokropý deštěm. Svježí výtr vzápjetí mrak otfoukne a slunce opět rossvítí oblohu. O fšak neznamená, že má vihráno. Neš se roskouká, je tu další mrak a z nenadání pro změnu chumelý

Ne nadarmo naše prababyčky říkali: Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem."


b) jazyková a slohová část

Černokněžník Čáryfuk právě začal kouzlit čarovnou hůlkou, když se objevila malá Andulka a zatahala ho za šosy.

 1. Určete počet vět v souvětí.
 2. Vypište základní skladební dvojice.
 3. Určete mluvnické kategorie všech sloves z textu.
 4. Určete mluvnické kategorie slov hůlkou, šosy.
 5. Uveďte alespoň 3 kouzelné předměty.
 6. Použijte výrazy byli a bili ve větách.
 7. Uveďte, co může znamenat slovo kohoutek.
 8. Napište krátké povídání o své nejoblíbenější pohádkové postavě.

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ


 1. Doplňte číslo, které následuje:

 2. 3  6  9  12 15 ( )
  14 32 50 68 86 ( )

 3. Určete, je-li poslední věta pravdivá nebo nepravdivá:

 4. Jana je starší než Bára. Bára je starší než Zuzka. Proto je Zuzka starší než Jana.


 5. Jsou tato dvě slova stejná?

 6. AMBIDEXTROUS   AMBIDEXTROUS