II. kolo přijímacího řízení

Pro školní rok 2018 / 2019 bude Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 otevírat:
1 třídu čtyřletého studia, 30 žáků, obor 63 – 41 – M / 02 Obchodní akademie.

Uchazeči z 9. tříd ZŠ podávají přihlášky řediteli gymnázia do 1. června 2018.

Počet přijatých uchazečů
Ve II. kole přijímacího řízení budou přijati 4 uchazeči bez konání přijímací zkoušky
na základě prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy


Výsledky přijímajících zkoušek pro školní rok 2018/19 (pro gymnázium finální verze po náhradní zkoušce)

Osmileté gymnázium (79-41K/81) (upraveno po náhradní zkoušce)
Obchodní akademie (63-41M/02)


Otevřít kliknutím na odkaz


Ċ
Dimitrij Tjunikov,
1. 12. 2017 1:50
Ċ
Dimitrij Tjunikov,
3. 1. 2018 4:35