Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

V rámci nového způsobu přijímání na SŠ nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Absolvování přípravného kurzu není kriteriem pro přijetí ke studiu .
Kurzy budou organizovány po jarních prázdninách v únoru a v březnu. v pěti dvouhodinových blocích (60 min. MAT a 60 min. ČJ) v odpoledních hodinách po vyučování.

Místo: Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426
Cena: ČJ (5x 60 min.): 350,- Kč; MAT (5x 60 min.): 350,- Kč; ČJ+MAT : 600,- Kč;

Účastníci kurzu, kteří nastoupí ke studiu budou osvobozeni od platby za čip umožňující vstup do budovy školy.

Obsah výukových lekcí:

1) struktura testů, typy úloh (uzavřené, otevřené, polouzavřené)
2) cvičný test
3) rozbor řešení cvičného testu
4) cvičný test
5) rozbor řešení cvičného testu

Přihláška ke studiu je ke stažení pod článkem (případně v "dokumentech ke stažení")

Mgr. Milan Deredimos, v.r. 
ředitel školy
Ċ
Dimitrij Tjunikov,
1. 12. 2017 1:50