Aktualizovaná výsledková listina po náhradní přijímací zkoušce:

Výsledky gymnázium - aktualizace po náhradní zkoušce

II. kolo přijímacího řízení

Pro školní rok 2017 / 2018 bude Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 otevírat:
1 třídu čtyřletého studia, 30 žáků, obor 63 – 41 – M / 02 Obchodní akademie

Uchazeči z 9. tříd ZŠ podávají přihlášky řediteli gymnázia do 30. května 2017

Počet přijatých uchazečů

Ve II. kole přijímacího řízení bude přijato 5 uchazečů bez konání přijímací zkoušky 
na základě prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. 

Mgr. Milan Deredimos 
ředitel školy


Výsledky přijímacích zkoušek 2017:


Obchodní akademie: OA-2017
Gymnázium: G-2017

Pozvánka na přípravný kurz

V úterý 7. února ve 14:30 začínají přípravné kurzy pro přihlášené žáky 5. tříd (dvě skupiny) a v 15:30 pro žáky 9. tříd (jedna skupina).
Ve středu 8. února bude mít kurz 1 skupina žáků 5. tříd (opět ve 14:30) a 1 skupina žáků 9. tříd (v 15:30)
Žáky zařazené na středeční termín bude škola informovat.
U vchodu do školy si žáky vyzvednou vyučující a odvedou je do učeben. Žáci si s sebou vezmou psací a rýsovací potřeby, přezůvky a případně pití. Pozdě příchozí zavolají na mobilní telefon, jehož číslo bude uvedeno na vstupních dveřích školy, aby jim někdo otevřel.


Kriteria přijímacího řízení

(platná pro 1. kolo přijímacího řízení v roce 2017)

Na všech středních školách zakončených maturitní zkouškou budou uchazeči v roce 2017 konat přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.
Gymnázium Stříbro bude při přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018 využívat centrálně zadávané jednotné testy vypracované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Gymnázium Stříbro otevře ve školním roce 2017/2018
  • jednu třídu osmiletého studia oboru 79-41-K/81 gymnázium, pro žáky 5. tříd ZŠ (30 míst); 
  • jednu třídu čtyřletého studia oboru 63-41-M/02 obchodní akademie se zamě- řením na podnikání a služby cestovního ruchu, pro žáky 9. tříd ZŠ (30 míst); 
  • 3 místa pro zájemce o studium oboru 79-41-K/81 gymnázium, pro žáky 9. tříd ZŠ přijaté ke studiu SŠ cestou přestupu (doplnění uvolněných míst v kvintě); 
Uchazeči (od nejlepšího) budou seřazeni podle jejich celkového bodového zisku, který je součtem bodů za přijímací zkoušky a prospěch na ZŠ.

Váha přijímacích testů:

79-41-K/81 Gymnázium osmileté: 90 % získané body za přijímací testy, 10 % činí body za prospěch na ZŠ, kapacita 30 žáků, přijato bude 28 žáků, 
2 místa ponechána na odvolání;
63-41-M/02 Obchodní akademie: 60 % získané body za přijímací testy, 40 % činí body za prospěch na ZŠ, přijato bude 30 žáků;

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží
k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Ilustrační testy a další informace najdete zde:
http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

Gymnázium Stříbro bude pro zájemce realizovat přípravné kurzy.
Konkrétní informace k přípravným kurzům jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Termín podání přihlášky na SŠ: 
do 1. 3. 2017

Termíny konání přijímacích zkoušek:
12. 4. a 19. 4. 2017 pro čtyřleté obory
18. 4. a 20. 4. 2017 pro osmileté studium
Mgr. Milan Deredimos 
ředitel školy


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

V rámci nového způsobu přijímání na SŠ zahajujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. 
Absolvování přípravného kurzu není kriteriem pro přijetí ke studiu 
Kurzy jsou organizovány v pěti dvouhodinových blocích (60 min. MAT a 60 min. ČJ). 

pro žáky z 5. tříd ZŠ: úterý od 14:30 do 16:40 hod. (1 hod. MAT, 1 hod. ČJL, 10 min. přestávka), 
pro žáky z 9. tříd ZŠ: úterý od 15:30 do 17:40 hod. (1 hod. MAT, 1 hod. ČJL, 10 min. přestávka), 
ve dnech 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2. a 7. 3. 2017 

Při velkém počtu přihlášených žáků bude k úternímu termínu doplněn ještě termín konání ve středu ve stejný čas. 
Přihlášení žáci si s sebou přinesou psací a rýsovací potřeby, přezůvky, případně nápoj. 

Vyučující, kteří vedou přípravný kurz, si žáky vyzvednou 5 minut před začátkem první hodiny u v chodu do budovy školy. V případě pozdního příchodu mohou přihlášení žáci volat na mobilní telefon 602 555 485. 

Místo: Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426 
Cena:  ČJ (5x 60 min.): 350,- Kč; MAT (5x 60 min.): 350,- Kč; 
            ČJ+MAT : 600,- Kč; 

Účastníci kurzu, kteří nastoupí ke studiu budou osvobozeni od platby zálohy za čip umožňující vstup do budovy školy. 

Platba: převodem na účet č.: 175 086 790 / 0300, ČSOB Stříbro, do 3. 2. 2017; variabilní symbol= rodné číslo dítěte před lomítkem; do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení dítěte; 

Obsah výukových lekcí: 
  1. struktura testů, typy úloh (uzavřené, otevřené, polouzavřené) 
  2. cvičný test 
  3. rozbor řešení cvičného testu 
  4. cvičný test 
  5. rozbor řešení cvičného testu 

Přihláška: ke stažení pod článkem.
Přihlášky zasílejte na adresu školy (případně odevzdejte osobně v kanceláři školy), nebo naskenované na e-mailovou 
adresu kantor@goas.cz do 25. 1. 2017.


ĉ
Dimitrij Tjunikov,
7. 11. 2016 6:22
Ĉ
Dimitrij Tjunikov,
7. 11. 2016 6:21
ĉ
Dimitrij Tjunikov,
3. 1. 2017 3:12
ċ
Dimitrij Tjunikov,
3. 1. 2017 3:12
Ċ
Dimitrij Tjunikov,
3. 1. 2017 3:12
ĉ
Dimitrij Tjunikov,
7. 11. 2016 6:21