II. kolo přijímacího řízení

Pro školní rok 2016 / 2017 bude Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 otevírat:
1 třídu čtyřletého studia, 30 žáků, obor 63 – 41 – M / 02 Obchodní akademie.

Uchazeči z 9. tříd ZŠ podávají přihlášky řediteli gymnázia do 20. května 2016.
Počet přijatých uchazečů
Ve II. kole přijímacího řízení bude přijato 10 uchazečů bez konání přijímací zkoušky
na základě prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Mgr. Milan Deredimos 
ředitel školy

Výsledky přijímacích zkoušek:

Zde jsou ke stažení výsledky přijímacích zkoušek na obchodní akademii: prijimacy_zkousky-OA
Zde jsou ke stažení výsledky přijímacích zkoušek na gymnázium: prijimaci_zkousky-G

Kriteria přijímacího řízení

(platná pro 1. kolo přijímacího řízení v roce 2016)

Na všech středních školách zakončených maturitní zkouškou v Plzeňském kraji budou uchazeči v roce 2016 konat přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky.
Gymnázium Stříbro bude při přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017 využívat centrálně zadávané jednotné testy vypracované Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Gymnázium Stříbro otevře ve školním roce 2016/2017
  • jednu třídu osmiletého studia oboru 79-41-K/81 gymnázium, pro žáky 5. tříd ZŠ (30 míst);
  • jednu třídu čtyřletého studia oboru 63-41-M/02 obchodní akademie se zaměřením na podnikání a služby cestovního ruchu,pro žáky 9. tříd ZŠ (30 míst);
  • 4 místa pro zájemce o studium oboru 79-41-K/81 gymnázium, pro žáky 9. tříd ZŠ (doplnění uvolněných míst v kvintě);
Uchazeči (od nejlepšího) budou seřazeni podle jejich celkového bodového zisku, který je součtem bodů za přijímací zkoušky a prospěch na ZŠ.

Váha přijímacích testů:
79-41-K/81 Gymnázium osmileté - 80 % získané body za přijímací zkoušky, 20 % činí body za prospěch na ZŠ, kapacita 30 žáků, přijato bude 28 žáků, 2 místa ponechána na odvolání;
63-41-M/02 Obchodní akademie - 50 % získané body za přijímací zkoušky, 50 % činí body za prospěch na ZŠ, přijato bude 30 žáků;

Ilustrační testy a další informace najdete zde:
http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

Gymnázium Stříbro bude pro zájemce realizovat přípravné kurzy.
Konkrétní informace k přípravným kurzům jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Termín podání přihlášky:
do 15. 3. 2016

Termíny konání přijímacích zkoušek:
15. 4. 2016 pro čtyřleté obory
18. 4. 2016 pro osmileté studium

Mgr. Milan Deredimos 
ředitel školy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

V rámci nového způsobu přijímání na SŠ v Plzeňském kraji zahajujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Absolvování přípravného kurzu není kriteriem pro přijetí ke studiu 
Kurzy jsou organizovány v pěti dvouhodinových blocích (60 min. MAT a 60 min. ČJ). 

Termín: úterý odpoledne v únoru a březnu 2016 (bude upřesněno) 
Místo: Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426 
CenaČJ (5x 60 min.): 350,- Kč; MAT (5x 60 min.): 350,- Kč; ČJ+MAT : 600,- Kč; 
Účastníci kurzu, kteří nastoupí ke studiu budou osvobozeni od platby zálohy za čip umožňující vstup do budovy školy. 

Platba: převodem na účet č.: 175 086 790 / 0300, ČSOB Stříbro, do 1. 2. 2016;  variabilní symbol= rodné číslo dítěte před lomítkem; do zprávy pro příjemce: jméno a příjmení dítěte; 

obsah výukových lekcí: 
  1. struktura testů, typy úloh (uzavřené, otevřené, polouzavřené) 
  2. cvičný test 
  3. rozbor řešení cvičného testu 
  4. cvičný test 
  5. rozbor řešení cvičného testu 

Přihláška: ke stažení v odkazu pod článkem nebo možno vyzvednout na Dni otevřených dveří 22.1.2016 

Přihlášky zasílejte na adresu školy (případně odevzdejte osobně v kanceláři školy), nebo naskenované na e-mailovou adresu kantor@goas.cz do 1. 2. 2016. 
Počet míst je omezen, přednost budou mít zájemci, kteří uhradí účastnický poplatek dříve. Ċ
Dimitrij Tjunikov,
18. 11. 2015 2:29
Ĉ
Dimitrij Tjunikov,
18. 11. 2015 2:29
ĉ
Dimitrij Tjunikov,
13. 1. 2016 23:52