Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ve školním roce 2018/2019

Ředitel Gymnázia Stříbro rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušekv rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče
o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 gymnázium pro školní rok 2018/2019:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

aa) průměrný prospěch žáka v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ ............................max. 3 body
ab) známka z českého jazyka v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ ...........................max. 4 body
ac) známka z matematiky v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ .................................max. 4 body


b) výsledek přijímacího testu ve formě centrálně zadávaných jednotných testů
(test z matematiky a českého jazyka a literatury)

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury ...........................................max. 50bodů
Hodnocení testu z matematiky ...................................................................max. 50bodů

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 111 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení sestupně, bude přijato celkem 30 uchazečů, 28 při samotném přijímacím řízení a 2 místa jsou rezervována pro odvolání.
Při dosažení rovnosti bodů rozhodne o pořadí umístění uchazeče lepší bodový výsledek dosažený za průměrný prospěch v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, při opětovné rovnosti bodů pak vyšší počet bodů za známku z matematiky, při opětovné rovnosti bodů pak vyšší počet bodů za známku z českého jazyka, při opětovné rovnosti bodů pak vyšší počet bodů za test z matematiky.
Přijati budou i žáci se zdravotním postižením, případně zdravotně znevýhodněni.

Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy