Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ve školním roce 2018/2019

Ředitel Gymnázia Stříbro rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče
o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 obchodní akademie pro školní rok 2018/2019:

Uchazeči budou v 1. kole přijímacího řízení hodnoceni podle

aa) průměrný prospěch žáka ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ ..............................................max. 13 bodů
ab) průměrný prospěch žáka v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ ................................................max. 13 bodů
ac) součet známek z českého jazyka ve 2. pololetí 8. ročníku
      a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ ......................................................................................max. 13 bodů
ac) součet známek z matematiky ve 2. pololetí 8. ročníku
      a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ ......................................................................................max. 13 bodů
ad) součet známek z cizího jazyka ve 2. pololetí 8. ročníku
      a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, hodnotí se jeden jazyk s lepším součtem známek .....max. 13 bodů

b) výsledek přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů
(test z matematiky a českého jazyka a literatury)

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury ...............................................................max. 50 bodů
Hodnocení testu z matematiky .......................................................................................max. 50 bodů

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 165 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení sestupně, budou přijati uchazeči do 30. místa.
Při dosažení rovnosti bodů rozhodne o pořadí umístění uchazeče lepší bodový výsledek dosažený za průměrný prospěch ve 2. pololetí
8. ročníku ZŠ, při opětovné rovnosti bodů pak lepší bodový výsledek dosažený za průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, při opětovné rovnosti bodů vyšší počet bodů za součet známek z českého jazyka, při opětovné rovnosti bodů pak vyšší počet bodů za součet známek z cizího jazyka, při opětovné rovnosti bodů pak vyšší počet bodů za součet známek z matematiky, při opětovné rovnosti bodů pak vyšší počet bodů za test z českého jazyka.
Přijati budou i žáci se zdravotním postižením, případně zdravotně znevýhodněni.

Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy