Přijímací řízení – školní rok 2014 / 2015

II. kolo přijímacího řízení


Pro školní rok 2014 / 2015 bude Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 otevírat:
1 třídu čtyřletého studia, 32 žáků, obor 63 – 41 – M / 02 Obchodní akademie.


Uchazeči z 9. tříd ZŠ podávají přihlášky řediteli gymnázia do 30. května 2014.

Počet přijatých uchazečů

Ve II. kole přijímacího řízení bude přijato 10 uchazečů.

Kritéria hodnocení jsou stejná jako v 1. kole přijímacího řízení.

Pro školní rok 2014/2015 vyhlašuje ředitel Gymnázia, Stříbro, Soběslavova 1426

II. kolo přijímacího řízení pro obor 79 – 41 – K/81 gymnázium.

Uchazeči z 9. tříd ZŠ podávají přihlášky řediteli gymnázia do 30. května 2014.

Počet přijatých uchazečů

Ve II. kole přijímacího řízení budou přijati 3 uchazeči.

Kritéria hodnocení jsou stejná jako v 1. kole přijímacího řízení.Mgr. Milan Deredimos 
ředitel školy


Přijímací řízení na obchodní akademii

Pro školní rok 2014 / 2015 bude Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 otevírat:

1 třídu čtyřletého studia, 30 žáků, obor 63 – 41 – M / 02 Obchodní akademie.

Uchazeči z 9. tříd ZŠ podávají přihlášky řediteli gymnázia do 15. března 2014.

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

Do prvního ročníku obchodní akademie se přijímají uchazeči bez přijímací zkoušky.
Při rozhodování o přijetí budou použita tato kriteria: 
  • Průměrný prospěch za 2. pol. 8 třídy ZŠ 
  • Průměrný prospěch za 1. pol. 9. třídy ZŠ 
  • ČJ na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy ZŠ 
  • MAT na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy ZŠ 
  • Cizí jazyk na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy ZŠ  (hodnotí se jeden jazyk s lepším součtem známek)

Počet přijatých uchazečů

V rámci 1.termínu přijímacího řízení bude přijato celkem 30 uchazečů.


Přijímací řízení do kvinty osmiletého gymnázia

Přihlášky řediteli gymnázia do 15. března 2014
Termín konání 22. dubna 2014

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

Oslovujeme žáky 9. tříd ZŠ, kteří mají zájem studovat na Gymnáziu ve Stříbře. Přihlášky ke studiu vzdělávacího oboru 79-41 / K 81 - osmileté gymnázium - ročník pátý (kvinta) mohou uchazeči podávat řediteli Gymnázia ve Stříbře, Soběslavova 1426, a to do 15. 3. 2014. Při přijímacím řízení, které proběhne formou přijímacího pohovoru dne 22. 4. 2014, uchazeči

o studium v tomto oboru budou přijímáni bez přijímacích zkoušek podle:

  • průměrného prospěchu uchazeče ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ 
  • ČJ ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ 
  • MAT ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ 
  • Anglický/ německý jazyk ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ 
  • účast v soutěžích a olympiádách

Počet přijatých uchazečů:

V rámci 1. kola přijímacího řízení budou přijati 3 uchazeči.


Přijímací řízení na osmileté gymnázium

Pro školní rok 2014 / 2015 bude Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 otevírat:

1 třídu osmiletého studia, 30 žáků, obor 79 – 41 – K / 81 Gymnázium.

Uchazeči z 5. tříd ZŠ podávají přihlášky řediteli gymnázia do 15. března 2014


Termíny konání přijímací zkoušky ( 1. kolo přijímacího řízení ):     1.) 22. dubna 2014
                                                                                                   2.) 23. dubna 2014

Uchazeč uvede na přihlášce termín, který si zvolil.

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky
Výběrové řízení, které bude brát v úvahu výsledky práce uchazeče na ZŠ, navíc bude obsahovat písemnou zkoušku z ČJ, MAT a testy studijních předpokladů. Konečné pořadí uchazečů bude stanoveno na základě získaných bodů: Průměrný prospěch v 1. pololetí 5. třídy a známky z ČJ i MAT v tomtéž pololetí. Dále pak výše zmíněné části přijímacího řízení.

Počet přijatých uchazečů
V rámci pořadí podle dosažených celkových bodů bude přijato celkem 30 studentů, 28 při samotném přijímacím řízení a 2 místa jsou rezervována pro odvolání.